Dzięki naszemu kursowi nauczysz się pisać testy automatyczne od podstaw. Nie stawiamy przed Tobą żadnych wymagań wstępnych.
Zaczniemy od instalacji środowiska i nauki programowania w zakresie niezbędnym testerom automatyzującym. Następnie przejdziemy przez najważniejsze informacje dotyczące frameworku Protractor, języka HTML i lokalizowania elementów na stronie. Na tym etapie będziesz w stanie napisać już pierwsze testy. Potem pogłębisz swoją wiedzę i zobaczysz, jak pisać w pełni profesjonalne testy z wykorzystaniem frameworku Jasmine i wzorca page object.

W trakcie kursu nauczysz się:

  • podstaw programowania w języku TypeScript,
  • używania frameworku Protractor,
  • używania frameworku Jasmine,
  • instalacji środowiska pracy testera automatyzującego,
  • tworzenia raportów z testów automatycznych,
  • podstaw języka HTML,
  • pracy w ramach projektów Angular,
  • organizowania kodu za pomocą wzorca page object.

Kliknij tutaj, aby przejść do strony kursu na platformie udemy.com.